psik
logo
depozit depozit facebook

Dočasný domov - mačičkyČo je dočasná opatera ( ďalej DO)

Dočasná opatera znamená prichýlenie, resp. umiestnenie psíka , mačičky alebo iného zvieratka na určitý , resp. dočasný čas. Väčšinou tento čas trvá kým sa zvieratku nenájde nový domov.


Ako dlho trvá DO ?

Trvanie DO záleží od situácie, od dohody s OZ, útulkom. Je to vždy na dohode. DO môže trvať, kým si zviera nenájde nový domov, kým sa nenájde transport, kým sa ho neujme ďalšia dočasná opatera....atď. V prípade, že opatrovník už nemôže mať dlhšie zviera v DO, musí o tejto skutočnosti upovedomiť včas tak, aby sa stihla nájsť ďalšia DO.


Náklady , ošetrenie, strava v DO , inzerovanie

Náklady na potreby zvieratka ako strava, veterinár, hračky , mlsky.... zabezpečuje opatrovník DO sám. Zvyčajne útulky alebo OZ pomáhajú buď s preplatením veterinára alebo stravou. Je to indivudálne a záleží na dohode.


Ako to funguje v OZ Tulák ?

Naše OZ Tulák našim zvieratká v DO poskytuje , resp. prepláca veterinárne ošetrenie, inzeruje zvieratko, rieši záujemcov, preváža do nového domova, podpisuje adopčnú zmluvu. Poskytujeme aj základný balík potravy , ale stravovanie psíka je už úlohou DO.
V prípade inzerovania môže DO zvieratko inzerovať aj sám, ale v prípade nájdenia domova musí informovať OZ , aby si tento mohol prípadnú novú rodinu preveriť, dohodnúť podmienky adopcie a podpísať adopčnú zmluvu.


Kto môže robiť DO?

DO môže robiť vždy osoba nad 18 rokov, v prípade mladších osôb so súhlasom rodičov.


Čo k tomu potrebujem ?

Miesto vhodné pre vybrané zviera prispôsobené jeho veľkosti, potrebám a schopnostiam opatrovníka.


Čo z toho mám ja ?

Dobrý pocit že ste pomohli zvieratku , aby nemuselo stráviť dni zavreté v koterci s niekoľkými ďalšími psíkmi, skončiť v karanténnej stanici kde má na život len 14 dní, potom bude utratené, na uliciach... a pod... Vašou DO tomu zvieratku zachránite život , alebo uchránite ho od nebezpečenstva, hladu, zime, prípadne ak potrebuje ošetrenie od bolestí a doliečenia sa v pokoji a teple.