psik
logo
depozit depozit facebook

Dokumenty na stiahnutie

 

Tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z daní za rok 2021

 


 Vyhlásenie (editovateľná verzia s vyplneným prijímateľom .pdf)

Potvrdenie o zapaltení dane z príjmov za rok 2021

    


 
Tlačivá ktoré sa otvoria cez internetový prehliadač sa nemusia zobrazovať správne, preto doporučujeme najpr zvoliť uložiť súbor a potom následne otvoriť z disku vášho PC.

 

 

Stanovy

 

 Stanovy OZ TULÁK.pdf

 

 

Zmluvy

 

 Adopčná zmluva.pdf

 

 Protokol o zverení zvieraťa do dočasnej opatery 2017

 

 Protokol o odovzdaní zvieraťa.pdf

 Protokol o prevzatí zvieraťa.pdf 

 

Zákony

 

 Zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 

 

 Vyhláška č.123/2007 Z.z. o ochrane spoločenských zvierat

 Vyhláška č.230/1998 Z.z. o chove a usmrcovaní hospodárskych zvierat