psik
logo
depozit depozit facebook

Láska z ulice

Nemajú preukaz pôvodu a napriek tomu sú jedinečné. Niektoré zažili zlé veci a napriek tomu chcú dávať lásku. Aj takéto mačičky na Vás čakajú v útulku. Ak máte miesto doma a v srdci, spomeňte na motto, že dom nie je domovom bez mačky.


Útulky
Záujemca má na výber niekoľko možností, od koho si osvojí nového člena rodiny - mestské útulky, súkromné útulky, depo­zitá alebo súkromné osoby. Mestské útulky sú na tom väčšinou lepšie po stránke finančnej, ale ich prezentácia je skôr formálna a byrokratická. Útulky prevádzkované občianskymi združeniami majú menšie finančné zdroje ako tie mestské, ale väčšina ich je veľmi aktívnych - usporadúvajú umiestňovacie výstavy, mačičky prezentujú s popisom a krásnymi fotkami, snažia sa upútať a zís­kať nejaké financie zaujímavými akciami ako je Strom splnených mačacích želaní alebo Plná miska. Na súkromné útulky bývajú napojené domáce depozity, dobrovoľníci, ktorí majú mačičky v menšej skupine v domácom prostredí v dočasnej starostlivosti.
Vo všetkých typoch zariadení ale nájdete mačičky, ktoré budú vďačné za domov.
 
Dospelá mačka alebo mačiatko?
Kým vôbec budete o mačke uvažovať (či už z útulku alebo odkiaľ­koľvek), musíte si byť istí, že ste schopní sa o ňu plne postarať - starostlivosť o mačku so sebou prináša nároky na čas, financie aj emócie. S novým prírastkom by mala súhlasiť celá rodina, žiadny člen by nemal mať alergiu na mačky (so slabšími formami sa bo­jovať dá, ale nikto nechce voliť medzi zdravím dieťaťa a držaním mačky). Príchod nového člena nemusí byť vždy úplne bez problé­mov, na to by mal byť každý pripravený, aby pri prvej komplikácii neputovala mačička späť.
Mačiatko alebo dospelá mačička? Mačiatka si väčšinou lepšie zvy­kajú, pre nových majiteľov sú atraktívnejšie, majú toho za sebou väčšinou menej zlého. Dospelé mačičky sú ale už väčšinou vyb­úrené, viete, do akej povahy idete a napodiv si tiež nezvykajú zle v novom domove. Navyše dospelé mačičky vedia dať najavo veľkú vďačnosť za nový domov.
Len čo máte vybrané, volajte do útulku. Nezľaknite sa, že sa Vás budú pracovníci útulku viac vypytovať. Ich hobby nie je lustrácia, ale vedia, aké majú mačičky povahy a preto Vám chcú odporučiť mačičku, s ktorou budúce spolužitie bude prinášať spokojnosť na oboch stranách.

Berieme, hlavne že je zadarmo!
Každý útulok má svoje podmienky umiestnenia. Medzi tie väčši­nou všeobecne platné patrí to, že záujemcovia o mačičku musia mať minimálne 18 rokov, pričom sa preukážu platným občianskym preukazom. Väčšina mačiek a mačiatok z útulkov odchádza do nových domovov s odovzdávacím protokolom - ten vymedzuje práva a povinnosti osvojiteľa. Ak si neberiete už kastrovanú ma­čičku alebo kocúrika, zaväzujete sa k ich kastrácii. Útulok si tiež väčšinou vyhradzuje právo možnej kontroly u Vás, aby videli, ako sa umiestnenému zvieratku darí. Osvojiteľ by tiež mal útulok pra­videlne o stave mačičky informovať a samozrejme by mal mačke zabezpečiť všetko, aby sa cítila ako v bavlnke.
Pretože niektoré mačky v útulku môžu mať svojich skutočných a pô­vodných majiteľov, ktorí ich hľadajú, stávate sa dočasným majiteľom. Ak sa ale neprihlási v lehote 6 mesiacov od odovzdania zvieraťa do dočasnej starostlivosti vlastník zvieraťa, prechádza uplynutím tejto lehoty zviera do starostlivosti dočasného chovateľa a to na základe odovzdávacieho protokolu o prevzatí zvieraťa do starostlivosti. Mačičky vo väčšine prípadov nie sú zadarmo - platíte príspevok na kompletné očkovanie (to je v hodnote cca 30 eur) a u starších ma­čičiek / kocúrika ešte príspevok na kastráciu (pre predstavu sú ori­entačné ceny kastrácie okolo 30 eur, mačička 40-80 eur). Príspevok za mačiatko je väčšinou okolo 15-20 eur, u dospelej mačky 25-30 eur - keď sa teda pozriete, je to len zlomok nákladov a to pritom nie sú jediné náklady, ktoré útulok na jednu mačku má.

Zdravie a prevencia
Ak mačička z útulku je obstarávaná ako kamarát pre mačičku, ktorú už máte doma, nezabudnite urobiť pár preventívnych opatrení, aby ste si boli istí, že zoznamovanie prinesie len pozitívne veci.
Mačičky pri príchode do útulku prejdú veterinárnou kontrolou, zistené zdravotné problémy sú liečené, plus sú mačičky zbavené parazitov. Nasleduje obdobie karantény a ak sú zdravé, sú ponúk­nuté na osvojenie. Niektoré mačičky majú za sebou už ťažké skúse­nosti, ktoré sa na ich zdravie podpísali chronicky, to Vám ale vždy v útulku prípadne oznámia.
Útulky ale nemajú financie, aby všetkým mačičkám robili preven­tívne kontroly na mačacie infekčné choroby ako FeLV (mačacie leukóza), FIP (infekčný zápal pobrušnice) a FIV (syndróm získa­nej straty imunity), preto je vhodné novú mačičku vziať najskôr k svojmu veterinárovi, nech ju kompletne skontroluje a urobí testy. Okrem FeLV, FIVu a FIPu sa odporúča aj preventívna kontrola na chlamýdie, plesne, prípadne iné baktérie. Mačičku nechajte radšej prvý týždeň v karanténe, bez kontaktu s ďalšími Vašimi mačkami. Príchod do nového prostredia je pre mačičku väčšinou stresujúci. Pomôcť si môžete aj feromónovou terapiou (Feliway), Bachovými květovými esenciami, probiotikami.

Virtuálna adopcia
Chodíte na umiestňovacie výstavy, z ktorých musíte odchádzať na prázdno alebo smutne pozeráte na inzerované bezprizorné mačičky, ktorým by ste dali radi domov, ale nemôžete? Potom je možnosťou „virtuálna adopcia“. Do útulkov sa často dostanú mačičky, ktoré sú zo zdravotných alebo iných dôvodov neumiestniteľné a náklady na ich starostlivosť nebývajú rozhodne zanedbateľné. Útulky tak mô­žete podporiť tým, že mačičky adoptuje na diaľku. Čo presne to znamená, záleží vždy na dohovore, väčšinou je možná finančná po­moc, ale ak chcete mať istotu, ako je Vaša podpora využitá, je možné dohodnúť sa aj na materiálnej pomoci, kedy napr. krmivo a stelivo môžete doviezť sami až do útulku. Samozrejmosťou je, že na oplátku dostávate o sponzorovanej mačičke informácie.
 
 
Ako inak pomôcť ?
Nepotrebné veci, ako sú staré ale funkčné prepravky, deky, uteráky, pelechy, vyradené škrabadlá, ktoré už nevyužijete, skúste ponúknuť útulku vo Vašej blízkosti. Kto má doma mačky, tiež pozná situácie, kedy mačky hltavo zjedli prinesené vzorky krmiva, ale len čo ste kúpili velké vrece, naznačovali Vám, že si to môžete jesť tak akurát sami - útulkové mačičky by ale granulkami určite nepohrdli. Pomáhať sa dá viacerými spôsobmi, nie vždy je to len o financiách, môžete útulku pomáhať napríklad s inzerciou.