psik
logo
depozit depozit facebook

Strašiak menom toxoplazmóza

Mačka a tehotná žena? To ešte mnohým nejde dokopy. Hovorí sa, že nastávajúca mamička by sa mačkám mala vyhýbať na sto honov, keďže prenášajú toxoplazmózu. Ale je to naozaj tak?


Toxoplazmóza je infekcia, ktorú spôsobuje mikroskopický parazit Toxoplasma gondii. Ak sa ním nakazí zdravý človek, väčšinou to ani nepostrehne, toxoplazmóza má totiž podobné prejavy ako bežná chrípka – opuchnuté uzliny, bolesť svalov či horúčka. Tehotným ženám a ich nenarodeným deťom môže spôsobiť vážne problémy. Od potratu až po slepotu dieťatka, mentálne postihnutie či vážne poškodenie mozgu.
                          
Akú rolu hrajú mačky
Prenášačom infekcie je skutočne práve mačka, no priamo od nej sa, paradoxne, nakazí najmenšie percento ľudí. Oveľa väčšie riziko hrozí pri konzumácii neumytého ovocia a zeleniny či tepelne nedostatočne upraveného mäsa. Práve konzumácia takéhoto mäsa je najčastejší spôsob, ako sa ľudia infikujú toxoplazmózou. Klasické, narýchlo ugrilované krkovičky sú typickým príkladom. Alebo krájanie surového mäsa na drevenej doske, kde do puklín zateká mäsová šťava, ktorá môže byť práve bohatá na cysty toxoplazmy. No a následne si na tej istej doske pokrájať čerstvý chlebík, to už asi nepotrebuje komentár. Hovädzina v tomto príklade nepredstavuje podstatné riziko, nakoľko dobytok sa infikuje toxoplazmózou skutočne zriedkavo. Takže ak chováte v byte mačku a pravidelne s ňou navštevujete veterinára, nemáte sa čoho obávať. Väčšiu šancu nakaziť sa majú mačky, ktoré púšťate von. Tie môžu zjesť nakazenú korisť. Parazity spôsobujúce toxoplazmózu sa totiž nenachádzajú v srsti zvieraťa, iba v jeho výkaloch. Mačka sa môže nakaziť, keď skonzumuje infikovaného hlodavca alebo vtáka, prípadne príde do styku s exkrementmi inej nakazenej mačky. V jej tenkom čreve sa potom vytvoria cysty, ktoré nasledujúce tri dni až desať dní vylučuje z tela výkalmi. A aj tie začnú byť nebezpečné až po 24 hodinách na vzduchu, keď sa z nich vyliahnu parazity.
 
Ako chrániť mačku?
Kŕmte mačku len komerčnými krmivami a granulami. Ak jej dávate surové mäso, mali by ste ho predtým nechať minimálne 48 hodín zamraziť pri teplote -18 stupňov. Nepúšťajte svoju mačku von a nedovoľte jej prísť do styku s cudzími či túlavými mačkami.
 
Ako chrániť seba?
Ak ste majiteľom mačky, mali by ste požiadať niekoho, aby počas vášho tehotenstva čistil mačaciu toaletu. Čistenie by sa malo robiť minimálne raz za 24 hodín, až po tomto čase totiž začínajú byť výkaly infekčné. Slobodné mamičky by mali používať aspoň gumené rukavice. Nosenie ochrannej rúšky nie je potrebné, pretože cysty sú príliš ťažké na prenos vzduchom. Počas prvého trimestra je možno vhodné dávať mačke minimum podstielky a vždy po 24 hodinách ju vyhodiť celú a vymeniť za novú. Vyhýbajte sa túlavým mačkám a najmä mačiatkam. Nejedzte a ani neochutnávajte nedovarené mäso. Všetky kuchynské nástroje, ktoré prišli do styku so surovým mäsom, starostlivo umývajte. Zeleninu a ovocie si pred jedením starostlivo umyte. Pri práci v záhrade používajte vždy rukavice. Umyte si ruky vždy, keď sa dotknete pôdy, piesku, surového mäsa alebo neumytej zeleniny či ovocia.
 
Čo ak sa predsa len nakazím?
Ak však lekár zistí, že máte toxoplazmózu, nie je to koniec sveta. Už totiž existujú lieky (antibiotiká), ktoré môžu dieťatko ochrániť ešte v maternici. Počas celého tehotenstva sa však musí matka a jej potomok starostlivo sledovať.
 
 
Veterinár Pavol Valašek radí
S podobným problémom - teda čo s mačkou, keď že­na otehotnie - sa v našej ve­terinárnej nemocnici stretávame pomerne často. Ale poďme k faktom. Jediným definitívnym hostiteľom toxo- plazmózy sú skutočne len mačkovité šelmy. To zname­ná, že len mačky vo svojej sto­lici môžu vylučovať vajíčka toxoplazmy. Na to, aby však mačka vylučovala tieto vajíč­ka, musí v tom čase prekoná­vať ochorenie toxoplazmóza. U mačiek je toto ochorenie po­merne závažné, postihujúce celý organizmus a je sprevá­dzané apatiou, nechuten­stvom, často hnačkami a vý­tokmi z očí. Často sa toto ochorenie končí až úhynom. Toto ochorenie postihuje pre­važne mladé mačky vo von­kajšom prostredí, kde sa môžu infikovať skonzu­movaním surového mäsa. Mačiatka, ktoré sa infikujú od infikova­nej matky s nedostakom protilátok, sa rodia ťažko postihnuté a hy­nú zväčša krátko po na­rodení, prípadne dochá­dza k abortom (potratom). Akútna fáza, počas ktorej choré mačiatka vylučujú v sto­lici vajíčka, trvá 1 - 3 týždne s klesajúcou tendenciou. Tie mačky, ktoré na toxoplazmózu ochorejú a prežijú ju, prechá­dzajú do chronickej fázy ocho­renia a stávajú sa pasívnymi nosičmi, čo znamená, že UŽ NIKDY VAJÍČKA V STOLICI NEVYLUČUJÚ! Jediný spô­sob, ako sa od takejto mačky (čiže dospelej mačky, ktorá v mladom veku úspešne pre­konala toxoplazmózu) nakaziť, je zjesť mačku za surova. Znie to veľmi expresívne, ale je to tak. Toxoplazma - jednobun­kový parazit, sa totiž u takých­to mačiek “schováva” v celom tele, najmä vo svaloch a vy­tvorí cysty. Toto ochorenie však nepostihuje len mačky. Práve naopak, postihuje širokú pale­tu cicavcov a vtákov. U týchto sa toxoplazma podobne schováva v tele v podobe cýst. U ostatných zvierat sa to­tiž toxoplazma nevie množiť a produkovať vajíčka.
Priebeh ochorenia u ostat­ných zvierat je zväčša bez symptómov, výnimkou je prá­ve gravidita u niektorých dru­hov, napr. aj u človeka. Infek­cia toxoplazmou počas gravidity totiž môže viesť k po­tratu alebo k vážnemu poško­deniu plodu. Z uvedených in­formácií je jasné, že riziko prenosu toxoplazmózy z do­mácej mačky na tehotnú že­nu je extrémne nízke a blíži sa skutočne k nule. Napriek to­mu, ak chcete mať istotu, daj­te vyšetriť stolicu vašich ma­čiek na koprologické vyšetrenie. Netreba z toho mať prehnané obavy. Ak by sa v stolici nachádzali vajíčka toxoplazmy, musia byť tieto na vzduchu vo vonkajšom pro­stredí minimálne 24 - 72 ho­dín, aby sa zmenili na infekč­né - to znamená, že sú schopné vyvolať ochorenie u infikovaného jedinca. Rov­nako je možné stanoviť titer protilátok v krvi domácich ma­čiek, či sa s toxoplazmózou vôbec niekedy v živote stretli. Sú to bežne dostupné vyše­trenia. S vyšetrením stolice a krvi domácich miláčikov vám určite poradí váš veterinár.