psik
logo
depozit depozit facebook

Veterinárna starostlivosť v chove mačiek

Chorá mačka patrí do starostlivosti odborníka, veterinárneho lekára. A to vždy keď má nádchu, zápal spojiviek, je malátna a bez záujmu, nestará sa o srsť, pokašliava, má hnačku, opakovane zvracia, nadmerne pije, často močí, stále sa škriabe, vypadáva jej srsť...

To kontaktujeme  „toho svojho“, ktorého sme si vybrali už skôr na odporúčanie spokojných pacientov alebo skúsených chovateľov. V akútnych prípadoch – poranenia, otravy, kŕče, bezvedomie, dusenie – všetko riešime okamžite návštevou pohotovosti alebo veterinárnej „non stop“ kliniky.
Aj keď váš nový spoločník pochádza z renomovanej chovateľskej stanice, mačacieho útulku alebo od spoľahlivých známych a má lesklú srsť, čistý nos a oči bez výtoku, vyžaruje z neho zdravie a energia, je dobré, čo najskôr sa objednať na „zoznamovaciu“ preventívnu prehliadku k veterinárnemu lekárovi. Ten rozhodne, ako zostaví preventívny očkovací program a podá prípravky proti vonkajším i vnútorným parazitom.
 
Očkovanie
Proti väčšine vážnych vírusových ochorení je možné vašu mačku chrániť použitím očkovacích látok. Tie v súčasnosti poskytujú vy­soký stupeň ochrany. Výrobcovia odporúčajú každoročné preoč­kovanie.
 
Besnota je infekčné ochorenie vírusového pôvodu s príznakmi ťažkých porúch vedomia, vysokou dráždivosťou, končiace celko­vým ochrnutím. K infekcii môže dôjsť slinami pri uhryznutí. Panleukopénia (mačací mor) je prudký zápal zažívacieho traktu vírusového pôvodu končiaci často smrťou, zvlášť mladých zvierat. Šíri sa vzduchom, priamym kontaktom s chorým zvieraťom a s je­ho výlučkami. Choroba máva veľmi akútny priebeh.
Mačacia rinotracheitída (mačacia nádcha) je vírusové ochorenie horných dýchacích ciest. Neliečená vedie až k ťažkému zápalu pľúc a končí smrťou.
Mačacia leukóza patrí v súčasnej dobe k najobávanejším ma­čacím chorobám. Je spôsobená vírusom FeĽV, ktorý preniká do chromozómov, kde môže zotrvať bez prejavov mnoho mesiacov.
Aktívne spôsobuje zhubné nádory a rakovinu krvi, chudokrvno- sť a zníženie imunity. Vírus je obsiahnutý y krvi a slinách, šíri sa priamym kontaktom alebo prenosom z matky na plod. Existujú vylučovacie testy a vakcinácie.
FIP - infekčná peritonitída (zápal pobrušnice). Toto veľmi záker­né ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje mladé mačky, je spôso­bené vírusom patriacim do skupiny koronavírusov. Najčastejším prejavom ochorenia býva absolútna apatia, horúčka nereagujúca na antibiotiká, hnačka, chudnutie a zhoršené dýchanie. Pri „vlh­kej forme“ spôsobuje typické Zadržiavanie tekutiny v brušnej dutine.
 
Vonkajšie parazity
Iba v prípade, že sa mačka môže pohybovať voľne po záhrade ale­bo v širokom okolí domu, je potrebné ju pravidelne prezerať na prítomnosť vonkajších parazitov:
Blcha je najčastejším vonkajším parazitom. Vyskytuje sa blcha ma­čacia, blcha psia a blcha obyčajná. Typickými príznakmi výskytu je blší trus (malé čierne bodky, ktoré sa sypú zo srsti), intenzívne škriabanie a zjavná nepohoda. Dospelá blcha žije až dva roky a za svoj život môže naklásť obrovské množstvo vajíčok. Za optimálnej vlhkosti a teploty sa z vajíčka vyvinie dospelá blcha do jedného týždňa. Proti blšej invázii je potrebné zakročiť nielen na hostiteľo­vi (na mačke), ale v celom dome. Používajú sa insekticídne zásy­py, šampóny, obojky ... Na mačiatka od siedmich týždňov veku je možné opakovane použiť sprej Frontline, dlhodobú účinnosť za isťuje „spot on“ Stronghold. Najúčinnejšie prípravky vám poradí veterinár.
Ušný roztoč sa bežne vyskytuje v populáciách bezprizorných ma­čiek a je jednoducho prenosný priamym kontaktom. Spôsobuje nepríjemné, husto hnedé nánosy v ušných riasach a kanálikoch. Trvalé svrbenie a škrabanie pri neliečení môže vyústiť v zápal stredného a vnútorného ucha, poškodenie sluchového i rovnováž­neho ústrojenstva. Veterinár mačke naordinuje liečivé kvapky do uší. Liečenie je nepríjemné a dlhodobé.
Zákožka svrabová - samičky zákožky sa zavrtávajú do kože mačky a tam kladú vajíčka. Napadnuté miesta sú citlivé a svrbia. Pri škriaba- ní dochádza k sekundárnej infekcii a na koži sa vytvárajú mokvajúce ložiská a chrasty.
Kliešť obyčajný je nepríjemným parazitom od jari do jesene. Klieš­ťovú encefalitidu na mačky však neprenáša.
 
Vnútorné parazity
Opäť platí pravidlo, že mačka chodiaca von, potrebuje častejšie ošetrenie, ako mačka, ktorá žije len v byte. Medzihostiteľmi vnútor­ných parazitov sú hlodavce a blchy. Svoj vývoj dokončujú v črevách mačky a živia sa čiastočne natráveiíóu potravou. U dospelých, doma žijúcich mačiek, stačí podávať „odčervujúce“ tablety alebo pasty 2x ročne, mačiatkam a „strešným mačkám“ oveľa častejšie. Škrkavka je najčastejším vnútorným parazitom mačiek. U mačiatok spôsobujú hnačky alebo zápchy s nafúknutými bruchom. Tie sú po­tom slabé, anemické, podvyživené. Invázia škrkaviek (dlhé špageto- vité útvary vo výkaloch) môže úplne uzavrieť črevo a spôsobiť úhyn. Pásomnice psie, pásomnice mačacie sú hlísty, ktoré majú veľmi dlhé článkované telo. Odlučujúce sa jednotlivé články ich tela vy­tvárajú „zvíjajúce sa zrnká ryže“ okolo ritného otvoru. Platí pravi­dlo - ak má mačka blchy, zaručene má aj pásomnicu.
 
Kastrácia
Dobre živené a zdravé mačky môžu mať mačiatka niekoľkokrát do roka. Priemerne sa rodia štyri alebo viac mačiatok. Len si spočí­tajte, koľko mačiatok by mal majiteľ jednej mačky ročne umiestniť. Je neetické a v dnešnej dobe už ošetrené zákonom proti týraniu zvierat, takúto situáciu riešiť „starými a osvedčenými“ metódami. Najúčinnejší spôsob, ktorý tento problém rieši raz pre vždy, je kastrácia. Nielen že sa zníži počet nechcených mačiatok, ale ten­to zákrok má aj iné výhody. Kastrované kocúry nezanechávajú na svojom území nepríjemné pachové stopy, odpadnú bitky o teritó­ria a tým je medzi mačkami menej úrazov. Kastrované mačky aj kocúry sú viac tolerantné a prítulnejšie. A tá najdôležitejšia a pra­xou overená informácia - schopnosť loviť nie je kastráciou nijako ovplyvnená.