psik
logo
depozit depozit facebook

KontaktKOREŠPONDENČNÁ ADRESA ORGANIZÁCIE


OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK, o.z.
P.O.BOX 29

926 03  Sereď 3

 

IČO: 422 865 14

 


ÚDAJE POTREBNÉ K VYPLNENIU TLAČIVA NA DAROVANIE 2%

Obchodné meno (názov): OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42286514
Sídlo - ulica: Železničná
Súpisné/orientačné číslo: 1038/15
PSČ: 92601
Obec: Sereď

 


Číslo účtu:  2920866703/1100 (Tatra banka a.s.)

IBAN:          SK 88 1100 0000 0029 2086 6703

SWIFT:       TATRSKBX

alebo

Číslo účtu:  2901232756/8330 (Fio banka, a.s.)
IBAN:          SK 75 8330 0000 0029 0123 2756
SWIFT/BIC:  FIOZSKBAXXX


pre platbu z Českej republiky (v CZK)

Číslo účtu:  2901232756/2010 (Fio banka, a.s.)

 


 

KONTAKTY


 

e-mail: 

oztulak@utuloksered.sk              adopcie psíkov, rôzne

maciatkovo@utuloksered.sk        adopcie mačičiek

 


http://utuloksered.sk

Facebook: OZ Tulák Sereď


Môžete nám nechať aj správu na facebooku, ihneď ako budeme môcť vám odpovieme.