psik
logo
depozit depozit facebook

O nás

Občianske Združenie TULÁK vzniklo v roku 2008 ako reakcia občanov na konkrétny problém a potrebu založenia útulku pre zvieratá v Seredi. Z pôvodných členov ostali v dnešnej zostave len jeho hlavný zakladatelia Miloš Majko a MVDr. Radovan Bozalka. V roku 2011 prevzalo OZ nové vedenie a prijali sa nový členovia. Od tejto doby je OZ aktívne. V súčasnosti máme 7 aktívnych členov.

Členovia OZ od leta 2011 odchytávajú túlavé psi a mačky v meste Sereď, prípadne v okolí , poskytujú im veterinárne ošetrenie, dočasnú opateru a umiestňujú ich do nových domovov. Desiatkam majiteľom sa ich zatúlané zvieratá vďaka nám vrátili domov.

V roku 2011 sa nám podarilo umiestniť do nových domovov 57 psíkov a 12 mačičiek. V roku 2012 sa nám podarilo umiestniť 82 psíkov a 10 mačičiek.

Naše OZ je zložené z dobrovoľníkov, ktorí popri svojich rodinách, zamestnaní, popri svojich vlastných zvieratách pomáhajú opusteným a týraným zvieratám v okolí Serede. Všetku túto prácu robíme zadarmo a dobrovoľne. Všetky zvieratká dávame veterinárne ošetriť, kastrujeme, sterilizujeme, čipujeme, hradíme operácie. Všetky tieto úkony hradíme z príspevkom našich fanúšikov a podporovateľov, z 2 % a z vlastných zdrojov. Nie sme platení mestom a nedostávame za túto prácu žiaden plat.

Naše OZ momentálne nedisponuje žiadnym útulkom, kotercami a ani inými priestormi. Fungujeme na báze tzv. dočasných opaterí , tzn. umiestňujeme psíkov a mačičky do rodín kde zvieratko počká na svoju novú rodinu. Zvieratká inzerujeme, vybavujeme adopcie , prevážame a kontrolujeme v nových domovoch.

Všetky naše zvieratá , či už psíkovia alebo mačičky, odchádzajú do nových rodín kastrované a sterilizované. Kastrácie a sterilizácie sú hlavným a najdôležitejším faktom pri adopcii. Žiadne zviera neumiestnime do nových rodín bez kastrácie, s výnimkou šteniat, kde si potom kastráciu ustriehneme a dohodneme s novou rodinou. Pri každej adopcii sa podpisuje adopčná zmluva a platí sa adopčný poplatok.

Odchytené zvieratá sú riadne zdokumentované. Vykonávame tiež monitoring zvierat, ktoré zatiaľ nie sú odchytené, sledujeme ich zdravotný stav , správanie a možnosť nežiadúceho množenia a tomuto prispôsobujeme odchytovú činnosť. Kontrolujeme rodiny o ktorých máme hlásenie , že sa k svojim zvieratám nestarajú dobre, rodiny navštívime a snažíme sa o vyriešenie situácie, buď odobratím psíka , formou pomoci kastráciou a sterilizácie, vedieme rozhovory s rodinami, snažíme sa ich upozorniť na zlé chovanie sa k zvieraťu.

O odchytených zvieratách, ako aj o plánoch, akciách a aktivitách OZ informujeme svojich sympatizantov a verejnosť prostredníctvom internetu, regionálnych internetových novín seredonline.sk (sekcia Útulok), sociálnych sietí Facebook a vlastnej webovej stránke www.utuloksered.sk.

 

Naše združenie má pred sebou veľa cieľov, z ktorých najväčšou prioritou je založenie útulku a nemenej dôležitou je aj osvetová činnosť. Naše ciele sú špecifikované v stanovách nášho združenia.

 

 

 

Katarína PAŠTÉKOVÁ - podpredseda OZ TULÁK